Pages

Rabu, 05 Oktober 2011

SESAMBATE URIP

Aku sesambat
nalika susah-cilaka nyengkerem uripku
aku ngrerepa:
kenapa aku ora mati wae nalika aku lair saka kandhutane ibu?
apa sababe aku digendhong lan dipangku sarta
disusoni dening ibu?
apa ana sesambat lan keduwung kang luwih jero katimbang iki?
kenapa ngeduwungi urip 

urip iki peparing sih Dalem Gusti!

Tuwuhe piala ora saka lebu bumi
kesusahan ora thukul saka lemah
nanging manungsa dhewe kang nekakake cilaka marang awake.

Aku rumangsa ora duwe apa-apa ing donya iki
urip lan patiku dudu darbekku
kanthi wuda aku lair saka kandhutane ibu
kaya mengkono uga aku bali mrana.

Allah kang maringi, Allah kang mundhut
pinujia asmane Pangeran!

Sorogenen, Juli 2009


( Dening: Kakanda As )

Sumber : http://semesem.com

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More