Pages

Rabu, 05 Oktober 2011

Mawarku

O, mawar kang mulus
dak pethik kanthi tangan katresnan
nadyan driji iki kebak irenging Lumpur

Mawar kang resik
sesambatmu lan panangismu
nalika dak tandur ing ati kang tatu
rinonce madangi ati kang sepi

Aku iki pangumbara kaluwen lan ngelak
aku tansah ngenteni tetesing tresnamu
necep gandamu kang ngambar arum

O, mawar kang mulus
alum godhongmu ing regemane tangan
kumlawer lung-lungmu sinendhal peksan
sesambatmu lan panangismu
 

aku nora tega tansah meksa Dak culake kembang ing gegemaning tanganku
aku arep mbacutake laku
nadyan tansah cuwa, kaluwen lang ngelak

Sumber ; Semesem.com

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More