Pages

Senin, 31 Januari 2011

LELAYARAN ING KATRESNAN
kamangka sliramu
wis ngentirake gegayuhanku
mbaka sithik
tumekaning gisik
lelayaran ing katresnan
nyabrangi reribed sadhengah wayah
wani nglangkahi telenging pepeteng
tanpa maelu sakabehing gubrah
yagene praumu durung miwiti
anggone nglari nakodaning ati
sawise kelakon nggayuh sunare pituduh
madhangi katresnan iki tumekaning subuh

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More