Pages

Jumat, 06 Juli 2012

YEN SABEN KANGEN

Yen saben kangen tambane rangkul-rangkulan
sliramu lungset ing rangkulanku
yen saben kapang obate ambung-ambungan
lambeku memet jroning lambemu
yen rangkul-rangkulan lan ambung-ambungan
 
Wis dadi pakulinan
apa wis tuntas kangen lan kapang?
kulitku lan kulitmu sakala mlepuh
jalaran kulit kesinungan rasa
 
Mula lilakna kangenku angkrem ing angen-angen
lan kapangku ngrembyang ing awang-awang
amrih kulitku lan kulitmu tetep jinaga
ora kobong dening ubaling geni asmara

(antologi Pisungsung, 1995)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More