Pages

Jumat, 06 Juli 2012

MANGSA NGERTIA

Ditangisana mangsa`weruha
dioyak mangsa ngertia
ora bakal mandheg tumoleh
saderma miling tembung warisan
 

Ora kleru, ngetut lakune jaman
mbujung impen lan kekarepan
awit jantraning ngaurip
manut obah osiking kahanan
 

Pitakonku
nganti kapan anggonmu lumayu
nganti ancik-ancik menara gadhing
 

Ngemut legine gula
eman nglepeh yen manis dirasa
 

Oja dadi pepalang tembung kang karungu
terus, terusa jumangkah
mapag esem guyu
wanti-wanti elingku: keduwung tibane mburi.

(PS-24/2007)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More