Pages

Jumat, 06 Juli 2012

SINAU MARANG ALANG-ALANG

Pingin dak cecepi embun kang mrentul
ing saben pucuk alang-alang
supaya ati tansah teles memes
sak durunge srengenge jumedhul
nyebar cahya marang sesuketan
sak durunge sumelet nrobros dhadha
gampang rengka
 
Sak durunge dhadha rumpeg gampang cubriya
sak durunge ati runtik lan melik
 
Embun-embun nelesi gegodhongan saka lebu
aku lingsem kaya watu-watu
ndlesep nylamur pandulu
ing sangisore ngrembuyung alang-alang
 
Dudu alang-alang kang ngumpetake watu-watu
memalangi ombere alang-alang
lemah-lemah kang kena pepalang
kanggo pandhelikan satu gegremetan
 
Pengin dak cecepi embun kang mrentul
ing saben pucuk alang-alang
supaya ora gampang sesatru
marang watu-watu.

(Jaya Baya 07/Okt, 2008)
(Alie Emje)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More