Pages

Senin, 08 Agustus 2011

SUKMA LELANA GUGAT

Angin kang mabur kekiteran ing dhuwur samodra
sasat tanpa leren ngobahake banyu
iwak gedhe iwak cilik padha gumregah
jumedhul sakdhuwure ombak
ilang swara mlebu ing akasa

Prau-prau lelangen ngoyak playune angen-angen
kanthi jala lan jaring saka sutra
obor thathit lan lintang
sambung sinambung ing wewangunan jagad
tepake isih katon cetha ing garis tangan

Prasetya lan prasapa ngumbara
dadi omah urang lan kewan segara liyane
lumaku manut ilining pasir
molah malih njupuk warna cahyaning jaman
wit-witan gedhe ngadeg pating jenggeleg tanpa oyot
 

Angin lagi thawaf
ngubengi kedhaton napas


 
Jakarta, 22 Juni 2001

http://budhisetyawan.wordpress.com

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More