Pages

Senin, 08 Agustus 2011

NALIKA GUNUNG – GUNUNG NEGES

Gunung-gunung kang padha pating jenggeleg
aweh pitakon marang wit-witan ana sawah lan tegalan
wit pari, tela, jagung, kacang padha ora bisa jawab
amarga padha ora ngerti apa makna pitakone gunung

Apa sebabe gunung didhuwurke
luwih tinimbang panggonan liyane ing jagad
kepara nganti ngaras langit

Pitakonan kang angel dijawab
angin wae ora ngerti
apa maneh sato kewan lan para manungsa

Sing bisa mangerti amung barang kang
kasimpen ing dasar bumi, kang ora kasat mripat
tansah anteng lan ajeg
ngangsu banyu ngliwati wot rambut kang dibelah pitu

Mbokmanawa gunung-gunung kuwi
kanggo ancik-ancik para satriya
nggoleki sukmane kang mabur
digawa para widadari


Jakarta, pertengahan Maret & 7 April 2001


http://budhisetyawan.wordpress.com

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More