Pages

Rabu, 16 Februari 2011

Cobaning Urip


Jroning urip aku nate ngalami
lelakon kang gawe ngunguning ati
Ana sawijining paraga
temene aku ora nate kandha
uga ora nulak sihing sapadha-padha
nanging ya gene ora kuwawa nampa
Isining ati kawedharake marang aku sawiji
apa aku ora andarbeni
rasa nyawiji
aku ora ngerti . . . .
Apa dadine
kanyatan ora marengake
lan aku tansah percaya
yen kuwi mung sawenehing coba
Urip kuwi mung saderma
dadi pelaku ing madyapada.

(Cece atmaja, Panjebar Semangat. XLIII No 34:14)

(dening Subalidinata)


Kalebu ing Kategori KA-WRUH: Geguritan

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More