Pages

Senin, 29 Juli 2013

Sakloron

Lungguh dhewekan nanging ora dhewekan
Mung tansah katon sakloron
Nora bakal ana sepining sepi

Ngadek dhewekan nanging ora dhewekan
Ya tansah rinasa sakloron,
Nora bakal ana sijining sawiji

Mlaku dhewekan nanging ora dhewekan
Runtang-runtung katon sakloron
Nora bakal ana pedhoting reroncen...nyambung nyawiji,

Turu dhewekan nanging ora dhewekan
Glimpang-glimpung ya pindha sakloron
Nora bakal ana wengining wengi
 
Dening : Agoeng Sedayu

1 komentar:

pengen bocoran masala togel dengan angka gaib hbg akii dewa di no:085293577799 atau dilirik http://www.dewajudi2547.webs.com

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More