Pages

Senin, 30 April 2012

SWORO ROGO

Pamekas kang siningker jroning laku,
tan kawiyak ing panggraita
Mung pengin ayem, nanging keplayu kerem,
keselak besus kanyata ora pecus,
kelindhih ing atur saklimah,

kepidak ing tindak sapecak,
kumara aking, marga tan weruh ing rasa,
nalar cupet marga tan ngudi ing kasunyatan,
banjur arep dadi apa?

Sawangen kae,
wiyati kang tanpa wates
kapan bisa kokrengkuh?

Sumber : http://xadom.blogspot.com

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More