Pages

Senin, 25 April 2011

GARA GARA BAKAL TUMAPAK


nuswantara kang nandang prihatin
akeh kawula cilik kang lungguh dingklik ongklak-angklik
disenggol sithik njempalik
akeh para penggede lungguh ongkang-ongkang angedangkrang
nglumpukake bandha tanpa kendhat
lali purwa duksina

kawula cilik uripe kesrakat
di men padha gelut, paten pinaten
ludira wus kebanjur tumetes, sukma wus kebanjur pecat
apa wus wancine surup lan teka titi mangsane?
gara-gara bakal tumapak?


Di Coppy : Ki Gede Maymintaraga

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More