Pages

Minggu, 13 Maret 2011

Pitutur Sepuh

Bocah Bagus Anakku Lanang,
Ojo Wedi,… Golék-o Pepadhangé Dalan,
Ora Kendhat Anggonku Ngengudhang,
Duh Bocah Bagus Anakku Lanang.

Putraku yang baik,
Jangan takut…carilah terangnya jalan,
Tidak henti-henti orang tua berharap,
Oh putraku yang baik.


Wong Tuwamu Dudu Raja,
Sing Dak Wariské Dudu Bandha Dunya,
Sangumu Mung Isi Pitutur,
Muga Dadi Titah Kang Luhur.

Orang tuamu bukan orang kaya,
Yang kuwariskan bukan harta,
Bekalmu hanya nasehat
Semoga jadi manusia yang luhur.


Anak Lanang Bagusing Ati,
Ojo Lali Anggonmu Memuji,
Marang Gusti Kang Murbéng Dumadi,
Mugo Dadi Padhangé Ati.

Putraku yang baik hati,
Jangan lupa memuji,
Kepada Tuhan YME,
Semoga menjadi lenteranya hati.


Urip Ing Dunyo Iku Sedhélo,
Urip Ing Kono Koyo Samudro,
Mulo Nggér,....Ojo Wegah Podho Tetanén,
Ing Kono Mbesuk-é Bakal Panén.

Hidup dunia hanya sebentar,
Hidup di sana bagai samudra,
Maka anaku....jangan malas beramal baik,
Di sana nanti memetik hasilnya.


Bocah Bagus Anakku Lanang,
Ojo Nganti Ninggal Piwulang,
Mumpung Jembar Golék-o Pepadhang,
Ojo Jirih Ing Pepalang.

Putraku yang baik,
Jangan sampai meninggalakan nasehat,
Mumpung masih luang waktunya, carilah cahaya pencerahan
Jangan takut dengan godaan.


Sejatiné Ora Ono Opo-Opo…..,
Sejatiné Jagadawujud Suwung,
Ora Warno Lan Ora Rupo,
Sing Ono Mung Awang-Uwung.

Sesungguhnya tidak ada apa-apa,
Sesungguhnya dunia ini wujud kosong,
Tidak berwarna dan tidak berupa,
Yang ada hanya kekosongan.


Akéhing Bandha Dudu Ukuran,
Drajat Lan Pangkat Dudu Takeran,
Lan Pepujané Rasa Dudu Anak,
Pagering Jiwo Dudu Sanak.

Banyaknya harta bukan ukuran,
Kedudukan dan pangkat bukan ukuran,
Dan kenikmati rasa bukan anak,
Pagarnya jiwa bukan sanak keluarga.


Wong Tuwamu Dudu Dewo,
Ora Wenang Nulis Garisé Manungso,
Sangumu Mung Isi Pitutur,
Mugo Dadi Titah Kang Luhur.

Orang tuamu bukan dewa,
Tidak berwenang menulis nasibnya manusia,
Bekalmu hanya Isi nasehat,
Semoga menjadi manusia yang luhur.

Sumber : Rumah gilaku

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More