Pages

Jumat, 04 Februari 2011

LINTANG LINTANG

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan


 
SUMBER  :  http://www.wonosari.com/t5319-geguritan-puisi-boso-jowo

(Suharmono, Jaya Baya. XXXI, 1977:26)

Hayu ning bawono

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More